whatsapp
E-TİCARET
PDF Katalog

Korozyon Nedir?

Korozyon, metallerin ve bazı malzemelerin, çevresel etkenlerle karşılaştığında kimyasal veya elektrokimyasal reaksiyonlara maruz kalması sonucu oluşan bozulma sürecidir. Bu süreç, genellikle metallerde görülse de diğer malzemeler de korozyondan etkilenebilir. Korozyonun başlıca nedenlerinden biri, metallerin atmosferde bulunan oksijen veya su ile reaksiyona girmesidir. Bu reaksiyon, metalin yüzeyinde metal oksitleri veya hidroksitleri oluşmasına neden olur. Metalin oksitlenmesi, korozyon sürecinin en yaygın biçimlerinden biridir ve bu, metalin yavaş yavaş aşındığı ve yapısal özelliklerinin zayıfladığı anlamına gelir. Sonuç olarak, korozyon; malzemenin mukavemetini, görünümünü ve fonksiyonelliğini olumsuz yönde etkileyebilir.

Korozyon Nasıl Oluşur?

Korozyon, metallerin çevresel etkenlerle, özellikle oksijen ve su ile etkileşime girmesi sonucunda ortaya çıkan bir bozulma sürecidir. Bu etkileşim, genellikle elektrokimyasal niteliktedir ve metal yüzeylerinde aşınma, çözülme veya oksitleme gibi değişikliklere yol açabilir.

Elektrokimyasal korozyonun temel mekanizması, metal yüzeyindeki atomların iyonlaşması ve metal yüzeyinden ayrılması üzerine kuruludur. Bu süreçte, metal yüzeyinde anodik (oksitleyen) ve katodik (redükleyici) bölgeler oluşur. Anodik bölgelerde metal, metal iyonlarına dönüşerek elektron bırakır. Bu bırakılan elektronlar, katodik bölgelere taşınır ve orada çeşitli reaksiyonlara girer. Örneğin, su ve oksijenin varlığında, bu elektronlar oksijenle reaksiyona girerek hidroksil iyonları oluşturabilir.

Bu anodik ve katodik reaksiyonlar, metal yüzeyinde bir elektrik devresi oluşturarak korozyonun ilerlemesine neden olur. Elektrokimyasal reaksiyonların sonucunda, metal yüzeyinde metal oksitleri, hidroksitleri veya diğer tuzları oluşabilir. Bu bileşikler genellikle korozyon ürünü olarak bilinir ve metalin orijinal özelliklerini bozar.

Korozyon süreci, metalin türüne, çevresel koşullara ve metal yüzeyindeki kusurlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Örneğin, bazı metaller pasif oksit tabakaları oluşturarak kendi kendini koruma eğilimindedir, ancak bu tabakaların zarar görmesi halinde korozyon hızla ilerleyebilir.

Korozyon Çeşitleri Nelerdir?

Korozyon, çeşitli etkenler ve ortamlarla karşılaşan metallerde veya alaşımlarda meydana gelen bozulma süreçlerini tanımlayan genel bir terimdir. Korozyonun çok sayıda çeşidi vardır ve bu çeşitlilik, korozyonun oluşma mekanizmasına, etkilediği yüzeye veya ortamın özelliklerine göre belirlenir. İşte korozyonun bazı yaygın çeşitleri ve bu türlerin tanımları:

Galvanik Korozyon: İki farklı metal veya alaşımın bir iletken elektrolit içerisinde doğrudan veya dolaylı olarak birbiriyle temas etmesi sonucunda meydana gelir. Bu tür korozyonda, iki metal arasındaki potansiyel farkı nedeniyle bir metal diğerine göre daha aktif hale gelir ve korozyona uğrar.

Çukur Korozyonu: Bu, metal yüzeyindeki belirli noktalarda veya küçük bölgelerde derinlemesine meydana gelen lokalize korozyon türüdür. Metalde çok küçük ve genellikle gözle görülemeyen çukurlar veya delikler oluşur.

Yüzey Korozyonu: Bu tür korozyon, metal yüzeyinin geniş bir bölgesini veya tamamını etkileyebilir. Etkilenen yüzeyde düzgün ve genellikle eşit bir aşınma gözlemlenir.

Erozyon Korozyonu: Bu korozyon türü, bir metal yüzeyinin hareketli bir akışkanla (örneğin su veya hava) sürtünmesi sonucu oluşur. Akışkanın sürtünme etkisi, metal yüzeyinde aşındırıcı bir etkiye neden olur ve korozyonun hızlanmasına yol açabilir.

Bu dört ana korozyon türünün yanı sıra, çeşitli ortamlarda ve şartlarda oluşabilecek diğer korozyon çeşitleri de bulunmaktadır. Bu çeşitler, metallerin maruz kaldığı özel koşullara veya etkileşime girdiği maddelere göre değişiklik gösterebilir.

Korozyon Direnci Nedir?

Korozyon direnci, bir malzemenin korozyona karşı gösterdiği dayanıklılığı ifade eder. Korozyon önleyici kaplama veya alaşımlar kullanılarak malzemelerin korozyon direnci artırılabilir.

Korozyon Neden Olur?

Korozyon, metallerin ve diğer malzemelerin çevresel etkenlerle etkileşime girmesi sonucunda meydana gelen bir bozulma sürecidir. Bu bozulma, çeşitli faktörlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Korozyonun başlıca nedenleri şunlardır:

Atmosferik Koşullar: Nem, oksijen ve kirlilik, metallerin oksitlenmesine neden olabilir. Özellikle tuzlu havanın bulunduğu sahil bölgeleri, metaller için korozyon riskini artırır.

Kimyasal Maddeler: Asidik veya bazik maddeler, metallerle reaksiyona girebilir. Özellikle endüstriyel bölgelerde, bu tür maddelerin metallerle teması korozyonu hızlandırabilir.

Elektrokimyasal Reaksiyonlar: Farklı metallerin bir araya gelmesi, potansiyel farkından dolayı korozyonu hızlandırabilir. Bu, galvanik korozyon olarak bilinir.

Yüksek Sıcaklıklar: Yüksek sıcaklıklar, kimyasal reaksiyon hızını artırarak korozyonu hızlandırabilir. Bu, özellikle sıcak su sistemlerinde veya yüksek sıcaklıkta çalışan makinelerde bir sorun olabilir.

Biyolojik Etkiler: Bazı mikroorganizmalar, metaller üzerinde korozyonu hızlandırabilecek metabolik süreçlere sahiptir. Bu tür korozyon, mikrobiyolojik korozyon olarak adlandırılır.

Mekanik Etkiler: Akışkanların hızlı hareketi veya aşındırıcı partiküllerin varlığı, metallerin yüzeyinde aşındırıcı etkilere neden olabilir.

Tüm bu faktörler, korozyonun oluşumunu ve ilerlemesini etkileyen temel etkenlerdir. Farklı metaller, bu etkenlere karşı farklı duyarlılıklara sahip olabilir ve bu nedenle doğru malzeme seçimi, korozyonun önlenmesinde önemli bir adımdır.

Korozyondan Korunma Yöntemleri Nelerdir?

Korozyondan korunma yöntemleri arasında şunlar bulunmaktadır:

  • Korozyon Önleyici Kaplama: Metallere koruyucu bir tabaka ekleyerek korozyonun engellenmesi.
  • Katodik Koruma: Elektrokimyasal bir yöntemle metalin korozyondan korunması.
  • Korozyon Önleyici Sprey: Metalleri kaplayarak koruma sağlayan spreyler.
  • Pasifizasyon: Metalin yüzeyinde koruyucu bir oksit tabakasının oluşturulması.

Korozyonun Zararları Nelerdir?

Korozyon, metallerin ve bazı diğer malzemelerin yapısında bozulmalara yol açan bir süreçtir. Korozyonun etkileri sadece estetik değil, aynı zamanda yapısal ve ekonomik olarak da önemli zararlara yol açabilir. Korozyonun zararlarından bazıları şunlardır:

Mekanik Özelliklerin Bozulması: Korozyon, metallerin mekanik özelliklerini, özellikle mukavemet ve sertlik gibi özelliklerini olumsuz etkileyebilir. Bu, malzemenin beklenenden daha erken başarısız olmasına yol açabilir.

Yapısal Hasar: Korozyon, metallerdeki incelme, delik oluşumu veya çatlakların ilerlemesi gibi yapısal hasarlara neden olabilir. Bu durum, köprüler, binalar ve diğer yapılar için büyük güvenlik riskleri oluşturabilir.

Ekonomik Zararlar: Korozyon, maliyetli onarımlar, değişiklikler ve erken değiştirme gereksinimlerine yol açabilir. Bu, operasyonel maliyetleri artırabilir ve yatırımın geri dönüşünü azaltabilir.

Fonksiyonel Kayıplar: Korozyon, ekipmanın veya bileşenin beklenenden daha erken arızalanmasına neden olabilir, bu da iş kesintileri ve üretim kayıplarına yol açabilir.

Estetik Kayıplar: Korozyon, metal yüzeylerde lekelenme, renk değişikliği veya çirkin korozyon ürünlerinin oluşumuna neden olabilir, bu da estetik değerini azaltır.

Enerji Kaybı: Korozyon, ısı ve elektrik iletimi için kritik olan enerji sistemlerinde verim kaybına neden olabilir. Örneğin, bir borunun iç yüzeyinde oluşan korozyon, sıvının bu boru boyunca hareket etmesini zorlaştırabilir, bu da pompalama maliyetlerini artırabilir.

Çevresel Sorunlar: Korozyon ürünleri bazen toksik olabilir ve su yollarına veya toprağa sızabilir. Bu, çevresel kontaminasyona ve ekolojik dengenin bozulmasına yol açabilir.

Bu zararlar, korozyonun sadece malzemenin bütünlüğü için değil, aynı zamanda ekonomik ve çevresel açıdan da ciddi bir sorun olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle korozyonun önlenmesi ve kontrolü, birçok endüstri için kritik bir öneme sahiptir.

Korozyon Nasıl Temizlenir?

Korozyonun temizlenmesi, etkilenen malzemenin türüne, korozyonun şiddetine ve özel uygulama gereksinimlerine bağlı olarak farklı yöntemlerle gerçekleştirilir. Korozyonu temizlemek için kullanılan yaygın yöntemler:

Mekanik Temizleme:

  • Zımpara: Korozyonlu yüzey, çeşitli tane boyutlarına sahip zımpara kağıtları veya diskleri ile zımparalanarak temizlenir.
  • Fırçalama: Metalik fırçalar kullanılarak korozyonlu yüzey fırçalanır. Bu, hafif korozyonlu yüzeyler için uygundur.
  • Kumlama: Yüksek basınç altında kum veya diğer aşındırıcı malzemelerin yüzeye püskürtülmesiyle korozyonun temizlenmesi yöntemidir. Bu yöntem, geniş yüzeylerde ve derin korozyonun temizlenmesi için etkilidir.

Kimyasal Temizleme:

Asit Temizleme: Zayıf asitler (örneğin sitrik asit veya fosforik asit), korozyon ürünlerini çözmek için kullanılır. Bu yöntem, metalin kendisine zarar vermeden korozyonun temizlenmesini sağlar.

Korozyon Çözücüler: Ticari olarak mevcut korozyon çözücüler, spesifik metal türleri için formüle edilmiştir ve korozyon ürünlerini etkili bir şekilde temizleyebilir.

Elektrolitik Temizleme: Korozyonlu metal, elektrolitik bir çözelti içinde bir anot veya katot olarak kullanılarak elektrokimyasal bir süreçle temizlenir. Bu yöntem, korozyon ürünlerini metal yüzeyinden ayırmak için elektrik akımını kullanır.

Lazer Temizleme: Yüksek enerjili lazer ışınları, korozyonlu yüzeyleri temizlemek için kullanılır. Lazer enerjisi, korozyon ürünlerini buharlaştırarak yüzeyden ayırır.

Korozyon temizleme yöntemini seçerken, temizlenecek malzemenin türü, korozyonun derinliği, kullanılabilir ekipman ve çevresel etkiler dikkate alınmalıdır. Ayrıca, korozyon temizliği sonrası yüzeyin koruyucu bir kaplama veya tedavi ile korunması genellikle önerilir. Bu, korozyonun tekrar oluşmasını önlemeye yardımcı olur.